Iversen Revisjon AS - Din lokale revisor og regnskapsførerNyheter fra Revisorforeningen

Lite imponerende av Regjeringen!

22.06.2017 20:09
Etter to omfattende delutredninger fra Regnskapslovutvalget, hvorav den ene har ligget to år i departementet, er det som nå presenteres av endringer i regnskapsloven lite imponerende mener Revisorforeningen.

Endringer i regnskapsloven

21.06.2017 15:16
Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene. Kravet til årsberetning fjernes for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper. Mange av lovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og når regjeringen kommer tilbake til dette.
*
*
*

Revisjon:

Revisjon

På utkikk etter en engasjert og effektiv revisor?

Som revisor avgir vi en uavhengig bekreftelse på økonomisk informasjon, som skal oppfattes å ha høy verdi og være relevant for våre kunder og sentrale brukergrupper.

Les mer

Regnskap:

Regnskap

Vi tilbyr regnskapstjenester tilpasset kundens behov

Ved bruk av moderne teknologi utfører vi regnskapstjenester for alle type virksomheter på en kostnadseffektiv måte og tilpasset den enkelte kundes virksomhet, behov og øvrige utfordringer.

Les mer

Rådgivning:

Rådgivning

Gode råd er lønnsomme

Som revisor og regnskapsfører har vi betydelig kunnskap og kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap etc. Vi er således en naturlig rådgiver og veileder for våre revisjons- og regnskapskunder. I tillegg yter vi en rekke rådgivningstjenester overfor andre kunder.
Les mer