Våre tjenester

Vi utfører tjenester innen følgende områder:

Revisjon

Regnskap

Rådgivning

Ved utførelsen av våre tjenester er 3 begreper av vesentlig betydning:

  • Uavhengighet og integritet i forholdet til våre kunder og deres interessegrupper (eiere, kreditorer, offentlige myndigheter, ansatte m.v.).
  • Tillit mellom vårt firma, våre medarbeidere og våre kunder.
  • Taushetsplikten, som både vi som selskap og våre ansatte er bundet av.

Vi er opptatt av at de krav som lovgivning, god revisjonsskikk, god regnskapsførerskikk og ikke minst våre kunder stiller til profesjonalitet i utførelsen av våre tjenester oppfylles på en god måte.