Vi kan tilby følgende regnskapstjenester

Regnskap

 • Regnskapsføring, inkl. elektronisk bilagsbehandling
 • Remittering
 • Kontrollarbeid/avstemminger
 • Rapportering med kommentarer til daglig ledelse og styret
 • Utarbeidelse/innsending av mva-melding
 • Årsregnskap og skattemelding
 • Utleie av personell (som vikar eller ekstra ressurs i perioder med høy arbeidsbelastning)

Fakturering

 • Fakturering
 • Purring/renteberegning
 • Oversendelse inkasso

Lønn

 • Lønnskjøring m/lønnsslipper
 • Utbetaling av lønn
 • Føring av lønn
 • Utarbeidelse og innsendelse av a-melding
 • Betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift

Årsoppgjør

 • Utarbeidelse av ligningsdokumenter
 • Utarbeidelse av offisielt årsregnskap
 • Bistand med årsberetning og nødvendige protokoller
Vi bruker moderne regnskapsløsninger fra Visma.

Styrerådgivning

 • Styresekretær/føring av protokoller
 • Styrets plikter og ansvar
 • Praktisk styrearbeid
 • Regnskapet som styringsredskap

Andre tjenester

 • Budsjettering
 • Bistand i forbindelse med firmaregistrering/selskapsetablering
 • Bistand i forbindelse med opphør/avvikling av selskap
 • Andre administrative oppdrag på forespørsel

I tillegg til ovennevnte tjenester innenfor regnskap tilbyr vi også rådgivningstjenester etter behov.
Iversen Revisjon AS er også forhandler for Visma eAccounting. Med denne løsningen velger du selv om du vil la regnskapsfører ta litt av regnskapet - eller alt. Med et samarbeid i Visma eAccounting jobber du og regnskapsfører i samme program, med samme data og informasjon. I nettskyen.

Effektivt for deg - enkelt for din regnskapsfører !